BETONIARNIA

P. B. Budomont Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż betonu towarowego
oraz prefabrykatów betonowych.

 

Oferujemy różnego rodzaju mieszanki betonowych począwszy od stabilizacji piasku cementem przez podbudowy i chude betony do betonów konstrukcyjnych. Produkcja odbywa się na nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym węźle betoniarskim
co pozwala nam na oferowanie wysokiej jakości produktów.

Ceny produktów zależne są od różnych czynników w związku z czym ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

Kontakt:

65 512-13-25

kom. 602-436-489

kom. 604-239-122

banaszak.budomont@gmail.com

W naszej ofercie znajdują się:

Stabilizacje:

 • Rm 0,5 – 1,5 MPa
 • Rm 1,5 – 2,5 MPa
 • Rm 2,5 – 5,0 MPa

 

Podsypki cementowo – piaskowe 1:3, 1:4, 1:5

 

Betony:

 • ChB 6,0 – 9,0 MPa
 • B7,5
 • C 8/10 (B10)
 • C10/12,5 (B12,5)
 • C12/15 (B15)
 • C16/20 (B20)
 • C20/25 (B25)
 • C25/30 (B30)
 • C30/37 (B37)

Prowadzimy także sprzedaż i produkcję prefabrykatów betonowych:

 

 • bloki M6 14 x 24 x 38 cm
 • obrzeża trawnikowe 6 x 20 x 100 cm
 • kręgi studzienne fi 100 cm i zwężki
 • kręgi studzienne fi 180 cm
 • płyty betonowe drogowe 12 x 120 x 300 cm

TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej odbywa się betonomieszarkami o pojemności 8-10 m3 lub pojazdami samowyładowczymi o pojemności 2-10 m3 w przypadku mieszanek suchych. Koszt transportu kalkulowany jest indywidualnie dla każdego klienta i zależny jest od środka transportu, odległości i ilości zamówionej mieszanki betonowej.

 

 

 

 

 

 

 

POMPA

Posiadamy betonomieszarkę z pompą do podawania mieszanki betonowej o teoretycznym wysięgu poziomym 25 m i  pionowym 28m. Koszt pracy pompy wynosi 200,0 pln/h netto i liczony jest od momentu wjazdu na budowę do wyjazdu. Do czasu wliczane jest wstępne mycie pompy. Klient ma obowiązek wskazania miejsca umycia sprzętu.

Obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie właściwego dojazdu na miejsce budowy, zarówno dla betonomieszarek jak i pompy. Dojazd powinien przenieść obciążenie osi o nacisku 8 do 10 ton. Dostawcę betonu należy także poinformować o istnieniu pozostałych utrudnień, np. linie prądowe napowietrzne, drzewa, istniejąca zabudowa itp.

 

 

 

 

DOMIESZKI DO BETONÓW

 

Do mieszanki betonowej stosujemy różnego rodzaju domieszki modyfikujące strukturę i właściwości betonu. Mogą to być dodatki uplastyczniające, napowietrzające, uszczelniające, przyspieszające wiązanie oraz opóźniające wiązanie i twardnienie.

 

Domieszki uplastyczniające zwiększają płynność i urabialność mieszanki, co pozwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz cementu bez obniżenia wytrzymałości betonu.

 

Domieszki uszczelniające dodane do betonu powodują, że staje się on wodoszczelny i odporny na działanie wód opadowych. Mają też działanie uplastyczniające, poprawiają urabialność i lekko napowietrzają (należy ściśle przestrzegać odpowiedniego dozowania składników, ponieważ zbyt duże napowietrzenie obniży wodoszczelność).

 

Domieszki przyspieszające wiązanie stosuje się przy wylewaniu betonu w obniżonej temperaturze (najczęściej w okresie zimowym). Ich działanie polega na obniżeniu temperatury zamarzania wody w betonie, podwyższeniu temperatury wiązania i przyspieszeniu czasu wiązania cementu i przyrostu wytrzymałości. Należy pamiętać, że przy betonowaniu w obniżonych temperaturach wbudowaną mieszankę należy odpowiednio pielęgnować – najczęściej przez układanie w deskowaniu drewnianym lub PCV, przykrycie powierzchni, podgrzanie.

 

W produkcji betonu stosujemy również dodatki w postaci włókien stalowych lub z tworzyw sztucznych. Zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych. Takie betony znajdują najczęściej zastosowanie przy wykonywaniu posadzek i nawierzchni.

Copyright © BUDOMONT Kościan. Wszystkie prawa zastrzeżone.